Szkoliliśmy się za granicą. Po raz pierwszy wyjechaliśmy na szkolenie zagraniczne. Do tej pory wyjazdy zagraniczne związane były z organizacją wymian młodzieży na Węgry, do Czech lub do Serbii. Tym razem czterech nauczycieli języka angielskiego wzięło udział w zagranicznym szkoleniu „Teaching Business English” zorganizowanym przez ośrodek szkoleniowy ETI MALTA. Dwie  osoby pojechały w październiku 2017r. a dwie w styczniu 2018r. Podczas kursu nauczyciele poznawali zakres tematyczny, ogólną koncepcję oraz trendy w nauczaniu języka biznesu. Uczyli się jak wykorzystywać nowe metody nauczania w pracy z różnymi grupami wiekowymi, poznawali źródła autentycznych materiałów oraz jak zaadaptować istniejące materiały na potrzeby nauczania języka biznesu. W trakcie szkolenia nauczyciele dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi różnych aspektów nauczania z innymi uczestnikami kursu. Było to o tyle ciekawe, że w międzynarodowej grupie kursantów znajdowali się nauczyciele z Estonii, Danii, Niemiec, Węgier, Rosji i Anglii.

Powstały innowacje pedagogiczne. W okresie od 1.09 2016 do 31.05.2018 w naszej szkole powstały trzy innowacje pedagogiczne z języka angielskiego, które swym programem objęły 7 grup uczniów. Każda z innowacji zakładała nauczanie elementów języka biznesu:

„Ekonomia w szkolnej ławce” – projekt, w którym młodzież zapoznawała się z podstawami ekonomii oraz uczyła się języka biznesu.

„Explore the World with English and Business English” – program wprowadzający elementy języka biznesu na lekcjach języka angielskiego. Zakłada adaptowanie treści na potrzeby nauczania języka biznesu oraz wprowadzanie pojęć biznesowych w oparciu o dodatkowe materiały. Uczniowie tworzą plakaty reklamowe, prezentacje biznesowe, poznają zasady tworzenia zaproszeń, analizują dane itp.

„English Project: Learn & Do” – program dla najmłodszych. Wprowadza ich w świat pieniądza oraz wprowadza podstawowe pojęcia ekonomiczne. Nauka odbywa się przez zabawę, tworzenie plakatów, gier planszowych itp. Uczniowie poznają najważniejsze światowe waluty, odgrywają scenki w typowych sytuacjach biznesowych.

W szkole działa Koło Języka Biznesu. Chętni uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą angielskiego w kontekście ekonomii i biznesu.

Dzielimy się wiedzą. Po szkoleniach podzieliliśmy się zdobytą wiedzą ze współpracownikami. Nauczyciele angliści zorganizowali szkolenie dla członków rady pedagogicznej nt ogólnych zasad obowiązujących podczas prezentacji biznesowych.

Podczas prac, zespół anglistów porównał materiały szkoleniowe z obu szkoleń. Wybraliśmy to co dla nas najcenniejsze i zaadaptowaliśmy na potrzeby naszych zajęć.  Z naszej inicjatywy powstał zbiór materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy lekcyjnych o tematyce biznesowej gotowych do wykorzystania podczas zajęć języka angielskiego.

Wprowadziliśmy nowe metody pracy. Podczas lekcji nauczyciele wykorzystują internetowe narzędzia takie jak platforma Kahoot. Ciekawe ćwiczenia do autorskich scenariuszy tworzymy z wykorzystaniem  strony The Teachers’ Corner, która pozwala opracować własne krzyżówki, wykreślanki, ćwiczenia z użyciem walut itp. Urozmaicamy lekcje materiałami audiowizualnymi dostępnymi w Internecie. Wzbogaciliśmy warsztat pracy o publikacje, które stanowią bogate źródło materiałów do nauczanie języka biznesu. Znajdziecie je u nas w  Materiałach do Pobrania.

Poznaliśmy literaturę profesjonalistów. Na szkoleniu zapoznaliśmy się z tytułami, które warto przeczytać, żeby poznać istotę języka biznesu oraz zakres tematyczny w jakim porusza się nauczyciel tego przedmiotu.

Wzrosła nasza świadomość kulturowa. Przed szkoleniem niewiele wiedzieliśmy o Malcie. Mieliśmy pewne wyobrażenia ukształtowane na podstawie informacji przypadkowo zasłyszanych w telewizji lub fragmentów recenzji przeczytanych w katalogach turystycznych biur podróży. Można powiedzieć że mieliśmy mgliste pojęcie na temat tego kraju. Wiedzieliśmy, że Malta to mały kraj wyspiarski na Morzu Śródziemnym, w którym jednym z języków urzędowych jest język angielski a obowiązująca waluta to euro. Ale czy wiedzieliśmy, że Malta weszła do UE w tym samym dniu co Polska tj. 1 maja 2004r.? Raczej nie.  Dwutygodniowy pobyt pozwolił doświadczyć gościnności wyspiarzy, poznać nieco historię narodu maltańskiego naznaczoną panowaniem Rzymian, Francuzów oraz Anglików, docenić piękno tamtejszej architektury oraz odkryć smaki Malty. Ten bagaż pozytywnych doświadczeń przywieźliśmy ze sobą, żeby zarazić innych naszym niezwykle pozytywnym odbiorem Malty.