Zebrania z Rodzicami:
14.09.2017r., 18.01.2018r., 14.06.2018r.

Konsultacje:
19.10.2017r., 09.11.2017r.,07.12.2017r., 01.03.2018r., 05.04.2018r., 10.05.2018r.

Zebrania z rodzicami odbywają się o godzinie 17.30, nauczyciele i wychowawcy są dostępni w godzinach 17.30-18.45.

Podczas konsultacji nauczyciele są dostępni od godziny 17.00 do godziny 18.00.

Zapraszamy także do kontaktu z nami w celu wyrażania opinii i spostrzeżeń na temat pracy szkoły. Liczymy także na Państwa pomysły. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adresy:

DYREKTOR piecko-szopinska.joanna@gim8.chorzow.pl

WICEDYREKTOR stepien.agata@gim8.chorzow.pl

SEKRETARIAT gim8.sekretariat@op.pl