Poniedziałek:

7:00 – 8:30 – pomoc w odrabianiu zadań domowych

14:00 – 15:00 – zajęcia dowolne według potrzeb i zainteresowań

15:00 – 16:00 – pomoc w nauce lub zajęcia sportowo-rekreacyjne

 

Wtorek:

7:00 – 8:30 – pomoc w odrabianiu prac domowych

14:00 – 15:00 – zajęcia dowolne według potrzeb i zainteresowań

15:00 – 16:00 – zajęcia dla grupy uczniów klas 1 gimnazjum o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia noszą nazwę  „Z dysleksją za pan brat” / co 2 tydzień kółko kulinarne

 

Środa:

7:00 – 8:30 – pomoc w odrabianiu zadań domowych

14:00 – 15:00 – zajęcia dowolne według potrzeb i zainteresowań

15:00 – 16:00 – kółko wolontariatu/co 2 tygodnie kółko z języka niemieckiego

 

Czwartek:

7:00 – 8:30 – zajęcia czytelnicze/spotkanie z filmem

14:00- 15:00 – zajęcia dowolne według potrzeb i zainteresowań

15:00 – 16:00 – gry planszowe i pomoc w nauce

 

Piątek:

7:00- 8:30 – douczanie z przedmiotów/ gry i zabawy stolikowe

14:00 – 15:00 – gry logiczne i pomoc w nauce