Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła: http://www.ps.org.pl/

Urząd Miasta Chorzów: http://www.chorzow.eu/

Miejski Dom Kultury Batory: http://mdkbatory.pl/

Chorzowskie Centrum Kultury: http://www.chck.pl/

Teatr Rozrywki w Chorzowie: http://www.teatr-rozrywki.pl/

Teatr Korez: www.korez.art.pl/

Teatr Śląski: http://www.teatrslaski.art.pl/

Teatr Polski w Bielsku Białej: http://teatr.bielsko.pl/

Hospicjum w Chorzowie Batorym: http://hospicjum-chorzow.pl/

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Chorzowie: http://www.ppp.chorzow.pl/

Stowarzyszeni na Rzecz Rodziny w Chorzwie: http://www.snrr.org/

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce: http://www.chspserce.pl/

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: http://www.wosp.org.pl/

Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie: http://www.pasterz.org/

Chorzowskie Centrum Sztuk Walki: http://www.ccsw.pl/