Cele edukacyjne

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
2. Kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka.
3. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.

Regionalizm – ważny problem w jednoczącej się Europie, w której wzrasta zainteresowanie odrębnościami etniczno – kulturowymi z powodu wartości, które przechowywane i pielęgnowane są w „małych ojczyznach”. Dlatego tak istotną wydaje się dzisiaj edukacja regionalna. To przecież cały zespół działań mający na celu uświadomienie młodemu człowiekowi łączącej go więzi z dziedzictwem kulturowym regionu oraz prowadzących do wszechstronnego poznania własnego regionu. Wiara w głęboki sens wyżej wymienionych stwierdzeń stała się inspiracją do opracowania cyklu wycieczek regionalnych, w których uczniowie Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie uczestniczą już od roku szkolnego 2008/2009.

Inicjatorki takiej formy realizowania zajęć z edukacji regionalnej są przekonane, że wycieczki po rodzinnym mieście i regionie odpowiednio przygotowują naszego gimnazjalistę do aktywnego uczestniczenia w życiu własnego środowiska. I – co szczególnie wydaje się ważne – forma wyjścia poza ściany szkolnych klas i poszerzenie edukacji regionalnej o zwiedzanie placówek muzealnych, skansenów, miejsc ważnych dla historii miasta i regionu – umożliwia uniknięcie abstrakcyjności pojęć i utrwala wiedzę przez doświadczenie i obserwację. Ułatwia również uświadamianie uczniom europejskiego wymiaru śląskich dziejów i doświadczeń oraz wskazuje drogi do poszukiwania tego, co łączy, a nie dzieli w historii i tradycji.

Do tej pory młodzież uczestniczyła w następujących wycieczkach regionalnych:
Rok szkolny 2008/2009:
I semestr – uczniowie zwiedzili Muzeum Miejskie w Chorzowie, następnie odbyli spacer w kierunku kościółka św.Wawrzyńca na górze Redena, mogli podziwiać piękno wnętrza tego najstarszego w mieście sanktuarium;
II semestr – młodzież uczestniczyła w lekcji regionalnej na terenie Skansenu w WPKiW w Chorzowie.

Rok szkolny 2009/2010:
II semestr – uczniowie nadal poznawali Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Spacer biegł trasą: wieża telewizyjna, Planetarium, małe formy rzeźbiarskie wokół – Łani, Kapelusz, stadion.

Rok szkolny 2010/2011:
I semestr – młodzież zwiedzała Izbę Regionalną w SP nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach;
II semestr – uczniowie zobaczyli Izbę Pamięci przy KWK Wujek w Katowicach poświęconą pamięci ofiar z roku 1981.

Rok szkolny 2011/2012:
I semestr – Aktualnie w trakcie realizacji – Śladami dawnej świetności naszego miasta – spacer po Chorzowie. Trasa: Rynek, Huta Kościuszko, dawna hala targowa – Posti, pomnik Powstańców Śląskich, Konstal, krajobraz postindustrialny, Elektrociepłownia, kościół św. Magdaleny, ul.Bożogrobców, śląskie familoki, plac św. Jana, Azoty.

Ilona Łaskawska, Iwona Zarzycka