Rok szkolny 2011/2012
Głównym zadaniem innowacji jest przygotowanie uczniów do sprawnego i skutecznego wykorzystywania języka angielskiego w poszerzaniu wiedzy ogólnej, zawartej w podstawie programowej dla gimnazjum z poszczególnych przedmiotów. Z jednej strony uczniowie poznają i rozwijają słownictwo i struktury językowe w oparciu o wiadomości zdobyte na lekcjach innych przedmiotów czyli uczą się nazywać po angielsku to, co już wiedzą. Z drugiej zaś strony, stopniowo wykorzystują język angielski do poszerzania swojej wiedzy, pracując z różnorodnymi tekstami z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i społecznych. Będą więc zdobywać nową wiedzę za pośrednictwem języka angielskiego oraz poznawać kulturę krajów anglojęzycznych. Pozwoli to rozbudzić ich ciekawość poznawczą, kreatywność i samodzielność w dalszym procesie nauki i kształcenia.
Innowacja została wprowadzona w ubiegłym roku szkolnym dla grupy uczniów obecnej klasy IIB przez z panią Aleksandrę Kernel oraz ponownie w bieżącym roku dla grupy klasy IB przez panią Jolantę Kostorz. W obu grupach liczba godzin języka angielskiego została zwiększona do 6 tygodniowo.
Dzięki innowacji uczniowie:
– znacznie lepiej opanują ogólną znajomość języka angielskiego;
– nauczą się używać języka angielskiego w praktyce poprzez pracę w grupach przy wykonywaniu interdyscyplinarnych prac projektowych;
– poszerzą wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych między innymi poprzez dostęp do autentycznych materiałów i tekstów, udział w przedstawieniach teatralnych i warsztatach;
– nauczą się korzystać z języka angielskiego w rozwiązywaniu problemów i zdobywania wiedzy z różnych dziedzin i przedmiotów ścisłych i przyrodniczych;
– zbudują solidne podstawy do dalszej nauki języka angielskiego w szkole średniej, kolejnych etapach edukacji i przyszłej pracy zawodowej;
Realizacja innowacji jest dla uczniów ogromnym wyzwaniem gdyż wymaga wiele pracy, zaangażowania i dodatkowych godzin spędzonych z podręcznikiem, Internetem, czy słownikiem. Uczniowie ci wiedzą, że warto zainwestować w przyszłość, w swoją karierę i rozwój.