Rzeczywistość dookoła nas nieustannie się zmienia, podlega przeobrażeniom niemal w każdej dziedzinie życia. Zmieniają się również zadania oświaty, cele i treści kształcenia oraz metody pracy. Dzisiaj nie wystarcza już wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę, czytanie lektur czy też zapamiętywanie skomplikowanych twierdzeń. Zadaniem współczesnej szkoły jest wychowanie twórczego, samodzielnego i odpowiedzialnego człowieka. Jest to możliwe jedynie w wypadku, jeżeli uczeń będzie miał szansę rozwijać swoje pasje, kształcić różnorodne umiejętności, uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach i brać odpowiedzialność za swoje słowa i zachowania.
Innowacja pedagogiczna „Przystanek Kultura” zakłada poszerzenie wiadomości zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów o elementy edukacji kulturalnej (głównie filmowej i teatralnej) i medialnej. Głównym zadaniem innowacji jest przygotowanie uczniów do świadomego odbioru różnych tekstów kultury, tj. tekst literacki, obraz, film spektakl teatralny itp., rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, ale również wspieranie kreatywności młodych ludzi w samodzielnym tworzeniu i odkrywaniu własnych talentów oraz możliwości. Udział w przedsięwzięciach kulturalnych, poznawanie dzieł z różnych dziedzin sztuki oraz własna ekspresja twórcza pozwalają uczniom nie tylko na czerpanie radości i satysfakcji z zajęć, ale przede wszystkim na ich wszechstronny rozwój. Różnorodność zadań i tematów umożliwia każdemu uczniowi znalezienie miejsca w zespole, nie tracąc swej indywidualności.
Innowacja -Przystanek Kultura- realizowana jest już trzeci rok szkolny, obecnie w klasie 3d, której jestem wychowawcą. Dzięki niej wielu uczniów odkryło swoje talenty, oswoiło się ze sceną, przełamało tremę i swoje słabości. Uczniowie mojej klasy stają się świadomymi odbiorcami mediów i kultury, wyrabiają sobie gusta i coraz śmielej dyskutują o sztuce.

Aleksandra Szmyra