Skład Rady Rodziców Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Przewodnicząca: Marta Baros

Zastępczyni Przewodniczącej: Olga Kaczmarek

Sekretarz: Aleksandra Podstawska

Skarbnik: Ewa Kiełczewska

Komisja rewizyjna: Mieczysława Urbańczyk

Komisja rewizyjna: Katarzyna Nogaj

Komisja rewizyjna: Anna Dziedzic