Imię i nazwisko: Iwona Zarzycka

Przedmiot: Język polski

Wykształcenie:
Uniwersytet Śląski, mgr filologii polskiej, specjalność – teatrologia

Zainteresowania: jak dawna harcerka – góry, gitara i śpiew, film, teatr

Kontakt: zarzycka.iwona@gim8.chorzow.pl