Stypendium naukowe  – za najwyższą średnią ocen cząstkowych, śródrocznych 2013/2014

WRZESIEŃ
Zuzanna Socha 1e
Justyna Zadora 2b
Wiktoria Tkocz 3e
PAŹDZIERNIK
Joanna Żymiec 1e
Justyna Zadora 2b
Katarzyna Czapla 3a
LISTOPAD
Joanna Żymiec 1e
Justyna Zadora 2b
Katarzyna Czapla 3a
GRUDZIEŃ
Joanna Żymiec 1e
Justyna Zadora 2b
Katarzyna Czapla 3a
I SEMESTR
Joanna Żymiec 1e
Justyna Zadora 2b
Kinga Kaczmarek 2d
Katarzyna Czapla 3a
Natalia Malcherczyk 3b
Sandra Muszyńska 3e
LUTY
Joanna Żymiec 1e
Michał Kopyciok 2e
Weronika Mikulak 3b
MARZEC
Joanna Żymiec 1e
Michał Kopyciok 2e
Katarzyna Czapla 3a
KWIECIEŃ
Joanna Żymiec 1e
Michał Kopyciok 2e
Katarzyna Czapla 3a
Weronika Mikulak 3b
MAJ
Joanna Żymiec 1e
Michał Kopyciok 2e
Katarzyna Czapla 3a
Weronika Mikulak 3b
Kinga Kołodziejczyk 1b
CZERWIEC
Joanna Żymiec 1e
Michał Kopyciok 2e
Katarzyna Czapla 3a
Weronika Mikulak 3b
CZERWIEC – stypendia wydane za świadectwa z wyróżnieniem
Joanna Żymiec 1e
Justyna Zadora 2b
Kinga Kaczmarek 2d
Weronika Mikulak 3b
Katarzyna Czapla 3a

Stypendium za największy wzrost średniej ocen 2013/2014

WRZESIEŃ- PAZDZIERNIK
Roksana Surgucka 1c
Marcelina Dobruchowska 2d
Mateusz Szalbot 3b
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD
Kamila Arczewska 1d
Weronika Zielińska 2b
Natalia Henczyca 3a
LISTOPAD – 17 STYCZNIA
Wiktoria Dudek 1d
Sandra Hadzik 2c
Szymon Glogasa 2d
Marcelina Dobruchowska 2d
Natalia Henczyca 3a
STYCZEŃ – LUTY
Dominika Ciołkowska 1c
Angelika Korduła 2d
Oliwier Kowalczyk 3b
LUTY – MARZEC
Małgorzata Wojcieszko 1d
Roksana Dudkiewicz 2b
Iga Krzemińska 3e
MARZEC – KWIECIEŃ
Alicja Piecuch 1d
Natalia Hable 2a
Katarzyna Wilczek 3a
KWIECIEŃ – MAJ
Alicja Piecuch 1d
Natalia Hable 2a
Katarzyna Wilczek 3a
MAJ – CZERWIEC
Damian Gieraga 1e
Katarzyna Sogorska 2a
Grzegorz Starzyński 2c
Dominika Warcholik 2d
Michał Kopyciok 2e
Daniel Rurański 3d