Stypendium naukowe  – za najwyższą średnią ocen cząstkowych, śródrocznych 2016/2017

ZA MIESIĄC:
WRZESIEŃ
Wawrzyńczok Alan 1b
Bakalarz Rafał 2c
Jałowiecki Łukasz 3b
PAŹDZIERNIK
Wawrzyńczok Alan 1b
Strassburger Weronika 2b
Jałowiecki Łukasz 3b
LISTOPAD
Wawrzyńczok Alan 1b
Krężel Karolina 2e
Gała Aleksandra 3e
I PÓŁROCZE
Wawrzyńczok Alan 1b
Wyciślok Patrycja 2b
Gała Aleksandra 3e
LUTY
Wawrzyńczok Alan 1b
Krężel Karolina 2e
Gała Aleksandra 3e
MARZEC
Wawrzyńczok Alan 1b
Krężel Karolina 2e
Jałowiecki Łukasz 3b
KWIECIEŃ
Wawrzyńczok Alan 1b
Strassburger Weronika 2b
Gała Aleksandra 3e
CZERWIEC – stypendia wydane za oceny końcoworoczne
Wawrzyńczok Alan 1b
Lewek Anna 1e
Strassburger Weronika 2b
Wyciślok Patrycja 2b
Ćwięczek Paulina 3e

 

 

Stypendium za największy wzrost średniej ocen 2016/2017

WRZESIEŃ- PAZDZIERNIK  
Myszor Dawid 2c
Pietrzyńska Paulina 3e
Paczena Jakub 1b
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD
Mostowska Paulina 1b
Zakaszewski Kacper 2b
Pietrzyńska Paulina 3e
LISTOPAD – GRUDZIEŃ
Długosz Anna 1e
Kocan Paulina 2b
Nessman Wiktoria 3a
MARZEC – KWIECIEŃ
Krzymiński Adam 1f
Walczak Karolina 2b
Tkocz Paulina 3b
KWIECIEŃ  – MAJ
Krzymiński Adam 1f
Okoń Wiktoria 2b
Borowiecka Martyna 3a

 

 

Stypendium sportowe dostała Małgorzata Bibel z klasy 3a