Stypendium naukowe  – za najwyższą średnią ocen cząstkowych, śródrocznych 2017/2018

ZA MIESIĄC:
PAŹDZIERNIK
Kubicki Bartosz 7b
Wawrzyńczok Alan 2b
Kucharczyk Laura 3b
LISTOPAD
Pogoda Katarzyna 7b
Wawrzyńczok Alan 2b
Kucharczyk Laura 3b
Krężel Karolina 3e
I PÓŁROCZE
Szmyra Alicja 4
Pogoda Katarzyna 7b
Wawrzyńczok Alan 2b
Garwol Monika 3b
MARZEC
Kamzela Karol 4
Pogoda Katarzyna 7b
Wawrzyńczok Alan 2b
Kucharczyk Laura 3b
KWIECIEŃ
Kamzela Karol 4
Ćwięczek Natalia 7a
Lewek Anna 2e
Kucharczyk Laura 3b
MAJ
Szmyra Alicja 4
Pogoda Katarzyna 7b
Skiba Marta 2f
Kucharczyk Laura 3b
CZERWIEC – stypendia wydane za oceny końcoworoczne  
Kamzela Karol 4
Szmyra Alicja 4
Pogoda Katarzyna 7b
Lewek Anna 2e
Skiba Marta 2f
Garwol Monika 3b

 

 

Stypendium za największy wzrost średniej ocen 2017/2018

30.11.2017r.  
Grzeszczyk Wiktoria 7b
Potomska Wiktoria 2b
Kostrzewa Dawid 3b
31.12.2017
Strokosz Wiktoria 7a
Mostowska Paulina 2b
Wieczorek Fabian 3e
30.03.2018r.
Pawłowska Hanna 4
Sopala Paweł 7a
Hanisz Emila 7b
Kiszkis Zuzanna 2e
Drejewicz Wiktoria 3e
30.04.2018r.
Maćkowski Kacper 4
Gajda Magdalena 7a
Latacz Martyna 2d
Gościniak Kamil 3b
31.05.2018r.
Kolińska Hanna 4
Kuźniewska Alicja 4
Sopala Paweł 7a
Bulowska Agata 2f
Kolińska Zuzanna 3b

 

 

Stypendium sportowe dostała     Zbylut Natalia z klasy 3c i Bartosz Biedal z kl. 3c