Otrzymaliśmy tytuł „Przyjazna Szkoła/Placówka”

Konkurs na tytuł „Przyjazna szkoła/placówka” dla szkół młodzieżowych wszystkich typów z terenu województwa śląskiego został ogłoszony przez Kuratotium Oświaty
w Katowicach i trwał od lutego do końca maja 2018 r.

Główne cele przedsięwzięcia:
przedstawienie szkoły/placówki jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego, w którym mogą bawić i uczyć się wszystkie dzieci; inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu; kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji; wyzwalanie twórczej ekspresji, aktywności, kreatywności; wyrabianie umiejętności współpracy w grupie integracyjnej.

Wykonaliśmy zadania:

1. „Razem na wycieczce” – zajęcia integracyjne – praca zbiorowa uczniów (prezentacja multimedialna) – Pan Jacek Korzec oraz klasa 7 b, a także Pani Katarzyna Jodełka.
2. Codzienne pomoc koleżeńska w naszej społeczności – sprawozdanie z działań prowadzonych systematycznie i okazjonalnie w roku szkolnym 2017/2018 – współpraca wszystkich nauczycieli.
3. Kartka urodzinowa dla kolegi” – praca indywidualna (karta urodzinowa) – P. Sylwia kowalska, P. Agnieszka Pogoda, P. Jolanta Kunecka, P. Karolina Fąderska.
4. Realizacja zajęć z pedagogiem/psychologiem szkolnym: „Twój autoportret” lub „Moja rola w rodzinie” – praca zbiorowa uczniowie klasa 4 i pedagog/psycholog – (plakat i scenariusz/sprawozdanie z zajęć) – P. Sara Goryńska oraz klasa 4.
5. Dzień Przyjaciela lub Dzień Tolerancji – praca zbiorowa uczniów i nauczycieli – (fotoreportaż/fotorelacja zamieszczona na stronie internetowej szkoły) – p. Iwona Lewandowska i Samorząd Uczniowski.
Pan Maciej Kozubski regularnie zamieszczał informacje o naszych działaniach na stronie internetowej. Nad realizacją zadań czuwały koordynatorki akcji – Pani Ewa Prus i Pani Iwona Zarzycka.
Dziękujemy serdecznie uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do uzyskania certyfikatu „Przyjazna Szkoła/Placówka”.