Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do zapisania dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

Prosimy sprawdzić, które ulice należą do obwodu naszej szkoły:

 

Granice obwodu

Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. ks. J. Czempiela 52, 41-506 Chorzów

 

ul. Brzozowa – numery wszystkie

ul. Graniczna – numery wszystkie do 49

ul. Jubileuszowa – numery wszystkie

ul. ks. bp. Józefa Gawliny – numery wszystkie

ul. ks. Józefa Czempiela – numery wszystkie

ul. Ludwika Solskiego – numery wszystkie

ul. Obrońców Chorzowa – numery wszystkie do 10

ul. Stefana Batorego – numery wszystkie od 41 do końca

 

Obwody ustalone w UCHWALE NR XXXIII/605/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149147003641396531

 

Co planujemy w roku szkolnym 2018/2019?

Planujemy rozpocząć naukę w roku szkolnym 2018/2019 w dwóch oddziałach klasy pierwszej, w tym jeden z nich będzie oddziałem integracyjnym, drugi ogólnodostępnym. W oddziale integracyjnym mogą się uczyć dzieci objęte kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, tu będą pod szczególną opieką życzliwego i pomocnego drugiego nauczyciela wspierającego.

Przygotowujemy szkołę na przyjęcie dzieci do klasy pierwszej, a mamy już wiele dobrych doświadczeń. Z dziećmi będą pracowali dobrze przygotowani, doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele, a budynek szkoły jest przestronny, wygodny i dobrze wyposażony. Szczegółowe informacje podamy na spotkaniach z rodzicami.

Prosimy zapoznać się z opiniami o naszej szkole rodziców uczniów klas pierwszych:

Z perspektywy rodzica pierwszoklasisty mogę powiedzieć, że atuty szkoły, które warto podkreślić, to:
– szkoła jest przestrzenna, są szerokie korytarze, dwie sale gimnastyczne, a teren szkoły jest duży;
– uczniowie mają szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, m.in. kółka językowe, artystyczne i inne;
– relacje między uczniami starszych klas, a uczniami klas pierwszych są poprawne;
– szkoła jest bezpieczna (monitoring), czysta, co warto podkreślić.
Jako rodzic jestem zadowolony, że moja córka uczy się w tej szkole. Wybór placówki był trafny.

Tata uczennicy klasy 1

Moja córka z  radością biegnie do szkoły, wielkie szczęście jest mieć tak wspaniałych nauczycieli, którzy świetnie pracują z dziećmi w najważniejszych momentach ich nowej drogi w szkole.
Panie w ciekawy sposób prowadzą zajęcia, córka  się nie stresuje, wręcz stała się otwarta dla innych. Wielki szacunek dla Pań ze świetlicy. Tam nie można narzekać na nudę. Zawsze jest coś ciekawego do zrobienia, na przykład ostatnio lampiony na Dzień Babci i Dziadka. Jest też czas na zabawę i bajki. Sporo kółek pozalekcyjnych to przyjemne z pożytecznym dla dzieci. Córka bardzo chętnie w nich uczestniczy, lubi szachy i bum bum rurki. Oby tak dalej. Dziękuję i pozdrawiam.

Mama uczennicy klasy 1

Jak zapisać dziecko do szkoły?

  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły – rodzice zgłaszają do szkoły; prosimy wypełnić druk ZGŁOSZENIA (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, żebyśmy mogli dobrze przygotować szkołę na przyjęcie dzieci.

zgłoszenie do_szkoły podstawowej-obwód-SP18 doc

zgłoszenie do_szkoły podstawowej-obwód-SP18 pdf

 

  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane poza obwodem szkoły – rodzice zgłaszają do szkoły od 1 marca 2018 r.; prosimy wypełnić druk WNIOSKU (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły).

wniosek o przyjęcie poza obwodem_SP18 doc

wniosek o przyjęcie poza obwodem_SP18 pdf

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające dla kandydatów do klas 1 szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr OR . 25 . 2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2018/2019.

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=151669426329185460

Harmonogram rekrutacji – terminy

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 do 16 marca 2018r. od 13 do 20 kwietnia 2018r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 19 do 23 marca 2018r. od 23 do 27 kwietnia 2018r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 marca 2018r., godzina 9-ta 30 kwietnia 2018r., godzina 9-ta
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26 marca od godz. 10-tej do 05 kwietnia 2018r. od 30 kwietnia od godz. 10-tej do 11 maja 2018r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 06 kwietnia 2018r., godz. 9-ta 14 maja 2018r.,
godz. 9-ta

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).

 

Wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem prosimy złożyć KARTĘ INFORMACYJNĄ UCZNIA KLASY PIERWSZEJ.

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ_SP doc

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ_SP pdf

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych podaje  UCHWAŁA NR XXXIII/607/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149147004947695886

 

  1. Dzieci objęte kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym – rodzice składają wniosek do Prezydenta Miasta Chorzów przez Wydział Edukacji z prośbą o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w wybranej szkole według Zarządzenia Nr OR . 100 . 2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów
    o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów. Zarządzenie zawiera wzór wniosku. Treść zarządzenia i wniosek można pobrać pod adresem:

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149632142611268672.

Wniosek można też pobrać w sekretariacie szkoły.

Gdzie pobrać dokumenty i uzyskać informacje? 

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w  sekretariacie. Sekretariat jest czynny poniedziałek-czwartek w godz. 7.00-16.00 oraz  w piątek 7.00-14.30. Informacji udzielamy pod numerem tel. 32 2466 226.

 

W jaki sposób można poznać szkołę? 

  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Chorzowie będzie spotykała się z rodzicami
    w przedszkolach w dzielnicy:

Przedszkole nr 1 w dniu 28.02.2018 r.

Przedszkole nr 16 w dniu 06.03.2018 r.

Przedszkole nr 19 w dniu 15.02.2018 r.

Przedszkole nr 20 w dniu 01.03.2018 r.

  • Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły 21 lutego 2018 r.
  • Zapraszamy na spotkania indywidualne z Dyrektorem Szkoły. Prosimy o umówienie telefoniczne terminu spotkania.