Co planujemy w roku szkolnym 2019/2020?

Planujemy rozpocząć naukę w roku szkolnym 2019/2020 w dwóch oddziałach klasy pierwszej, w tym jeden z nich będzie oddziałem integracyjnym, drugi ogólnodostępnym. W oddziale integracyjnym może uczyć się do pięciorga dzieci objętych kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, tu będą pod szczególną opieką życzliwego i pomocnego drugiego nauczyciela wspierającego. Klasa taka liczy nie więcej niż 20 osób.

Przygotowujemy szkołę na przyjęcie dzieci do klasy pierwszej, a mamy już wiele dobrych doświadczeń. Z dziećmi będą pracowali dobrze przygotowani, doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele, a budynek szkoły jest przestronny, wygodny i dobrze wyposażony. Szczegółowe informacje podamy na spotkaniach z rodzicami.

 

Jak zapisać dziecko do szkoły?

  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły– rodzice zgłaszają do szkoły; prosimy wypełnić druk ZGŁOSZENIA (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, żebyśmy mogli dobrze przygotować szkołę na przyjęcie dzieci.

 

Zgłoszenie do_szkoły podstawowej-obwód-SP18 doc

 

  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane poza obwodem szkoły– rodzice zgłaszają do szkoły od 4 marca 2019 r.; prosimy wypełnić druk WNIOSKU (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły).

 

Wniosek o przyjęcie poza obwodem_SP18 doc

 

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające dla kandydatów do klas 1 szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr OR . 27 . 2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem, na rok szkolny 2019/2020”

 

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=154867422645987052

 

Harmonogram rekrutacji – terminy

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04 do 15 marca 2019 r. od 15 do 26 kwietnia 2019 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 4 do 29 marca 2019 r. od 15 kwietnia do 15 maja 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 kwietnia 2019 r., godzina 9:00 17 maja 2019 r., godzina 9:00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2019 r. od 17 maja do 24 maja 2019 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 kwietnia 2019 r., godz. 9:00 28 maja 2019 r.,
godz. 9:00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).

 

Wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem prosimy złożyć KARTĘ INFORMACYJNĄ UCZNIA KLASY PIERWSZEJ.

 

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA KLASY _SP_2019 doc

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych podaje  UCHWAŁA NR XXXIII/607/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149147004947695886

 

 

  1. Dzieci objęte kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym– rodzice składają wniosek do Prezydenta Miasta Chorzów przez Wydział Edukacji z prośbą o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w wybranej szkole według Zarządzenia Nr OR . 101 . 2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów. Zarządzenie zawiera wzór wniosku. Treść zarządzenia i wniosek można pobrać pod adresem:

 

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152603609928988746

Wniosek można też pobrać w sekretariacie szkoły.

Gdzie pobrać dokumenty i uzyskać informacje? 

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w  sekretariacie. Sekretariat jest czynny poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00. Informacji udzielamy pod numerem tel. 32 2466 226.

 

W jaki sposób można poznać szkołę?

  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Chorzowie będzie spotykała się z rodzicami
    w przedszkolach w dzielnicy:

Przedszkole nr 1 w dniu 04.02.2019 r.

Przedszkole nr 16 w dniu 28.02.2019 r.

Przedszkole nr 20 w dniu 04.03.2019 r.

  • Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły 5 marca 2019 r.
  • Zapraszamy na spotkania indywidualne z Dyrektorem Szkoły. Prosimy o umówienie telefoniczne terminu spotkania.