II MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

Wszystkich wielbicieli poezji i sztuki słowa zapraszamy na

II MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

„Niektórzy lubią poezję…” – twórczość Wisławy Szymborskiej i … innych noblistów

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

 

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie umiejętności recytatorskich;
 • zainteresowanie uczniów tekstami Wisławy Szymborskiej oraz innych noblistów;
 • rozbudzanie wrażliwości na słowo pisane;
 • doskonalenie umiejętności interpretacji tekstu;
 • doskonalenie umiejętności publicznego prezentowania się;
 • radzenie sobie z tremą;
 • rywalizacja w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V– VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.
 • Uczniowie oceniani będą w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany przygotować dwa wybrane teksty poetyckie lub prozatorskie: jeden autorstwa Wisławy Szymborskiej, a drugi autorstwa innego noblisty (z jakiejkolwiek dziedziny i kraju).
 • Konkurs będzie miał formę prezentacji obu przygotowanych tekstów, która może trwać maksymalnie 8 minut.

 

 1. Zgłoszenia (karta zgłoszeniowa) do konkursu należy przesłać do 22 marca 2019r. na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, 41-506 Chorzów, ul. ks. Czempiela 52 lub na adres mailowy: aleksandra@sp18.chorzow.pl lub wojcieszko.iwona@sp18.chorzow.pl.

 

 1. Przebieg konkursu:
 • Konkurs odbędzie się w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 .
 • Termin konkursu: 29 marca 2019r., godz. 9.30.
 • Po przesłuchaniach jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

6.Kryteria oceny recytacji:

 • właściwy dobór tekstów;
 • pamięciowe opanowanie utworów;
 • interpretacja tekstów;
 • kultura słowa i dykcja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy

Iwona Wojcieszko

Aleksandra Szmyra

Grażyna Chudzik

 

 

 

karta zgloszeniowa KONKURS

karta zgloszeniowa KONKURS