Do dyspozycji uczniów i nauczycieli w celu realizacji celów statutowych gimnazjum posiada nastepującą bazę:

1)       17 sal dydaktycznych,

2)       salę gimnastyczną wraz z zapleczem;

3)       3 boiska sportowe;

4)       salkę do gimnastyki ( w tym korekcyjnej);

5)       salkę do tenisa stołowego;

6)       siłownię;

7)       pomieszeczenia biblioteczne z centrum Multimedialnym

8)       świetlicę, gdzie mieści się Klub Gimnazjalisty;

9)       jadalnię i zaplecze kuchenne

10)   archiwum przy bibliotece;

11)   sekretariat;

12)   gabinety dla dyrektora i wicedyrektora;

13)   pokój nauczycielski;

14)   gabinet pedagoga;

15)   salę zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych – gabinet psychologa;

16)   gabinet higienistki.