Zdobędziemy doświadczenie za granicą. Do tej pory nasz szkoła nie wysyłała kadry na szkolenia poza granice kraju. Ten projekt ma to zmienić. Czterech nauczycieli języka angielskiego odbędzie szkolenie w ośrodku kształcenia kadry na Malcie.

Podniesiemy kompetencje kadry. Wiemy, że kształcenie to proces ciągły i nieprzerwany polegający na pielęgnowaniu i rozwijaniu dotychczasowych umiejętności. Nasz projekt jest inwestycją w rozwój kadry, która przyniesie szkole owoce w postaci innowacyjnych metod pracy, nowych źródeł inspiracji oraz wyróżniającej jakości.  Mamy świadomość że kto nie idzie naprzód ten się cofa.

Powstaną innowacje pedagogiczne z języka angielskiego. Po raz pierwszy będziemy łączyć naukę języka angielskiego z nauczaniem podstaw ekonomii, wiedzy bankowej oraz elementami języka biznesu. Jest to dla nas nowy kierunek rozwoju, ale mamy świadomość, że bardzo potrzebny naszym uczniom, by w przyszłości łatwiej mogli odnaleźć się na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Poznamy nowe innowacyjne metody pracy. Podczas szkolenia nauczyciele poznają nowe metody pracy z uczniami. Z pewnością powrócą z nowymi pomysłami oraz materiałami szkoleniowymi, które włączą do pracy z uczniami. Na kursie nauczą się jak wybierać treści z zakresu nauczania języka biznesu oraz dopasować je do możliwości uczniów. Po szkoleniu będą potrafili zaadaptować niektóre materiały podręcznikowe i na ich podstawie nauczać języka biznesu.

Zwiększymy świadomość kulturową. Wyjazd małej grupy może odmienić wiele w świadomości kulturowej otoczenia. Przede wszystkim poznamy kraj, który stanie się celem podróży dla 4 osób z naszego grona. Z pewnością nauczyciele po powrocie ze szkolenia przybliżą uczniom oraz nauczycielom swoje doświadczenia związane z dwutygodniowym pobytem na Malcie. Dowiemy się czegoś więcej o tym odległym kraju.

Podzielimy się doświadczeniami. Wiedza, umiejętności oraz materiały szkoleniowe otrzymane podczas kursu będą kanwą szkolenia dla pozostałych nauczycieli języka angielskiego oraz grona pedagogicznego. Nauczyciele podczas zajęć z młodzieżą opowiedzą o kraju, w którym odbywali szkolenie.