HISTORIA i WSPÓŁCZESNOŚĆ

Ta nowoczesna wygodna szkoła w 2011 r. obchodziła 35-lecie istnienia.

SZKOŁA PODSTWOWA NR 18

Budynek szkoły, dziś Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, położony jest w dzielnicy Chorzów Batory przy ulicy Księdza Józefa Czempiela 52, ale początkowo była to zupełnie inna szkoła. Na osiedlu „25-lecia PRL” została uroczyście otwarta 11 września 1976 roku Szkoła Podstawowa nr 18, tak zwana „tysiąclatka”, w której edukacja ucznia trwała 8 lat.

Szkoła zajmowała wraz z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi i zieleńcami obszar 113 750 m2 . Powierzchnia użytkowa budynku wynosiła 3 249 m2. Szkoła posiadała wówczas 18 sal lekcyjnych, 6 pracowni z gabinetami pomocy naukowych (biologiczną, geograficzną, chemiczną, fizyczną i dwie pracownie do zajęć technicznych, osobno dla chłopców i dziewcząt), salę gimnastyczną z szatniami, świetlicę z jadalnią i kuchnią, bibliotekę, pokój organizacji uczniowskich, gabinet dentystyczny i lekarski, pokój nauczycielski i pomieszczenia administracyjne. Ponadto na każdej kondygnacji znajdowały się szatnie, umywalnie, WC i hole rekreacyjne. Budynek ogrzewany był systemem CO z kotłowni osiedlowej. Na terenie otaczającym budynek szkolny urządzono boiska do piłki ręcznej, siatkówki, kosza i gimnastyki oraz bieżnię i skocznię lekkoatletyczną. Jak również tarasy rekreacyjne wraz z zieleńcami i ogródkiem szkolnym.

Szkole nadano imię Bolesława Bieruta.

W roku szkolnym 1976/1977 utworzono 24 oddziały klasowe dla 720 uczniów, klasy liczyły po 30 uczniów. W szkole zatrudnionych było 24 nauczycieli, 10 pracowników administracji i obsługi oraz personel higieniczno-lekarski. W latach następnych liczba uczniów wzrosła do 1000.

DYREKTORZY
Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 18 była mgr Margot Wadera, która pełniła tę funkcję do roku 1982. Przez następne dwa lata, tj. do roku 1984, dyrektorem była mgr Aniela Niedobitek, a od 1 września 1984 roku do końca istnienia szkoły podstawowej funkcję tę pełniła mgr Grażyna Gniełka.

GIMNAZJUM NR 8

Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr VII/6499 z dnia 4 marca 1999 r. założono Gimnazjum nr 8 w Chorzowie, które wrześniu 2002 r. przekształcono je w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Szkoła podstawowa wygasła w czerwcu roku 2004. Dyrektorem obu szkół, a potem gimnazjum była pani Grażyna Gniełka.

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Od 1 września 2006 r. funkcję dyrektora Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie pełni mgr Joanna Piećko-Szopińska, nauczyciel polonista i oligifrenopedagog. Zastępcą dyrektora jest pani Agata Stępień, nauczyciel matematyki, informatyki i oligofrenopedagog. Funkcję kierownika świetlicy pełni mgr Beata Woźniak, pedagog i oligofrenopedagog.

Wg przeglądu budowlanego z roku 2006 parametry budynku mają się następująco: kubatura 11 422 m3, powierzchnia użytkowa 3 435 m2, powierzchnia parceli 6196 m2, powierzchnia zabudowy 1748 m2.
Szkoła przeszła gruntowne remonty w celu dostosowania budynku do standardów obiektów publicznych i potrzeb uczniów, w tym niepełnosprawnych. Wymieniono okna i przeprowadzono termomodernizację budynku w 2006 r., później remont sanitariatów, zamontowano windę, wyremontowano salę gimnastyczną i szatnie, kuchnia i jadalnia przeszły gruntowną modernizację. Obecnie w szkole uczy się 282 uczniów w 13 oddziałach, w tym 6 to klasy integracyjne. Pracuje 39 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi. Uczniom niepełnosprawnym pomaga pani Basia, pomoc nauczyciela. Do dyspozycji uczniów i pracowników przeznaczono:

1) 17 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę;
2) 1 salę gimnastyczną wraz z szatniami;
3) 3 boiska sportowe;
4) 1 salkę do gimnastyki w tym, gimnastyki korekcyjnej;
5) 1 salkę do tenisa stołowego;
6) siłownię;
7) pomieszczenia biblioteczne: czytelnię z Centrum Multimedialnym, księgozbiór, archiwum;
8) świetlicę – siedzibę Klubu Gimnazjalisty;
9) jadalnię i kuchnię;
10 sekretariat;
11) gabinety dla dyrektora i wicedyrektora;
12) pokój nauczycielski;
13) pokój nauczycielski przy sali gimnastycznej;
14) gabinet pedagoga szkolnego;
15) gabinet psychologa szkolnego;
16) gabinet lekarski;
17) szatnie z osobistymi szafkami uczniów;
18) sklepik szkolny.

W szkole higienistka dyżuruje 4 razy w tygodniu.

POTRZEBY OSÓB NIEPOEŁNOSPRAWNYCH

Budynek przysposobiony jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych:
– dostosowano podjazd i wejście do szkoły,
– gabinet dyrektora, sekretariat, biblioteka, jadalnia znajdują się na parterze,
– toalety na parterze i na piętrze,
– osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich korzystają z windy oraz pomocy personelu,
– tygodniowy plan zajęć klas integracyjnych układany jest z zapewnieniem swobodnego dostępu do pracowni,
– personel medyczny jest do dyspozycji 4 razy w tygodniu,
– organ prowadzący szkołę zapewnia dowóz uczniów.

KLASY INTEGRACYJNE

W klasach integracyjnych, które liczą do 20 osób – w tym do 5 to uczniowie niepełnosprawni, z uczniami pracuje dwoje nauczycieli: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspierający uczniów z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej. Nauka języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego odbywa się w podziale na grupy.

WYMAGAMY PRZYJAŹNIE

Szkoła ma ambicje być PRZYJAŹNIE WYMAGAJĄCĄ, gdzie nauczyciele zabiegają o jak najwyższe wyniki kształcenia, otaczając szczególną troską wszystkich uczniów, szczególnie niepełnosprawnych.

E-DZIENNIK i STRONA INTERNETOWA

Od wielu lat szkoła oprócz dokumentacji w formie tradycyjnej prowadziła dziennik elektroniczny. Pragnęliśmy, by rodzice mieli stały dostęp do informacji o postępach edukacyjnych dziecka. Celem naszym było budowanie ścisłej współpracy między szkołą a rodzicami.
Od 2010 roku prowadzimy dokumentację praktycznie wyłącznie w formie elektronicznej. Każdy uczeń i jego rodzic posiada osobny dostęp do informacji na temat ocen, uwag dotyczących zachowania, możliwość natychmiastowej komunikacji z każdym nauczycielem, dyrektorem czy wicedyrektorem, pedagogiem i psychologiem. W terminarzu zamieszczamy sprawy ważne dla klasy, terminy kartkówek i sprawdzianów oraz ich zakres. System daje nieprzebrane możliwości… Świetnie też pomaga nauczycielowi w organizacji pracy. Warto podkreślić, że dbamy również o środowisko naturalne zużywając dużo, dużo mniej papieru.

WSPÓŁPRACUJEMY

Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi szczyci się szeroką współpracą ze środowiskiem dzielnicy, miasta i regionu: w tym m.in. corocznie organizuje Festyn Rodzinny „Promiennie w Batorym”, Konkurs Recytacji w Gwarze Śląskiej „Śląska Ojczyzna – Polszczyzna”, Przyjemny Festiwal Kultury i Sztuki „Talentownia”, Konkurs Przedmiotów Ścisłych „Mistrzowie Logiki”, a w roku 2008 wojewódzką konferencję „Sprawni inaczej w szkole – spotkanie praktyków”. W szkole mieści się ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Zapraszamy, by zajrzeć do zakładki „Nasi Przyjaciele”.