Skład Rady Rodziców Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Przewodnicząca: Monika Osadnik

Zastępczyni Przewodniczącej: Marta Baros

Sekretarz: Aleksandra Podstawska

Skarbnik: Ewa Kiełczewska

Komisja rewizyjna: Agnieszka Kurzeja

Komisja rewizyjna: Iwona Zakaszewska

Komisja rewizyjna: Mirosława Urbańczyk