Imię i nazwisko: Ewa Prus
Przedmiot: język polski
Wykształcenie: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny –  filologia polska
studia podyplomowe: Uniwersytet Jagielloński, Katedra Europeistyki – europeistyka;
Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej – Nauczanie Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego; Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wydział Nauk Stosowanych – Oligofrenopedagogika;
Zainteresowania: literatura, film, teatr, podróże

 

Kontakt: prus.ewa@gim8.chorzow.pl